Tuyển dụng

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH

Mô tả công việc Thực hiện sửa chữa, bảo hành các máy móc, nhằm đảm bảo tính năng hoạt động, chất lượng và tiến độ sửa chữa theo yêu cầu. Sửa chữa sản phẩm, linh kiện khi có yêu cầu từ Admin bảo hành hoặc cấp trên. Tổng hợp và phản hồi những hư hỏng…